Nordic Open 2022

Heategevuslik discgolfivõistlus NORDIC OPEN 2022

In english below

Aeg ja koht: 13.08.2022, Nordic Houses Kiiu Discgolf Park

Osalustasu: 25 € (osaleja kohta)

Võistlus on heategevuslik ja kogu võistluste osavõtutasu kingime heategevusfondile Aitan Lapsi

Registreerimine: Täida registreerimisvorm hiljemalt esmaspäev, 08.08

Organiseerijad: Nordic Houses ja Norra-Eesti kaubanduskoda

Peakohtunik (TD): Kristjan Jägel (PDGA #56619)

Ajakava:

15.00 – 15.45 Discgolfi ABC e. minikoolitus (vabatahtlik ja eelregistreerimisega)

15.45 – 16.00 Võistlustele registreerimine ja võistkondade väljakuulutamine

16.15 – 17.45 Võistkondlik võistlus (10 rada)

17.45 – 18.15 Puttimisvõistlused naistele ja meestele

18.15 – 19.15 Suupisted ja parimate autasustamine

Kõik võistlustele registreerunud mängijad loositakse 3-liikmelistesse võistkondadesse ja võistkonnad mängivad ühel 10 korviga rajal.

Võistlus on võistkondlik ja toimub shotgun stardiga (kõik grupid lähevad korraga rajale). Igale võistkonnale määratakse eelnevalt grupp ja rada (2 võistkonda per rada), millelt alustatakse. Kokku mahub võistlema kuni 20 võistkonda ehk 60 mängijat.

Mängitakse „parima viske formaati“. „Parim vise“ on formaat, kus kõik võistkonna liikmed viskavad oma kettad ja järgmise viske nad valivad, millisest visatud kettast nad jätkavad ja viskavad uuesti igaüks. Kui üks mängijatest saab ketta korvi on rada läbitud. Võistkonnaliikmeid ei saa võistluste ajal vahetada ning võistkond peab kogu võistluse vältel olema kolmeliikmeline.

Tulemuste arvestust peetakse võistkondlikult. Vähima arvu visetega raja läbinud võistkond on võitja. Kolme parima võistkonna liikmeid autasustatakse individuaalselt. Võrdsete tulemuste korral esikolmiku võistkondade puhul selgub paremusjärjestus korraldaja poolt valitud ,,Closest to the basket’’ alusel.

Registreerimine toimub täites registreerimisvorm. Registreerumisel on vajalik teada anda võistleja nimi ja organisatsiooni nimi. Võistlustulemuste märkimine toimub võistkonna kapteni poolt SCORECARD’ile.

Peale registreerimist väljastatakse osavõtutasu arve. Osalustasu sisaldab suupisteid, soovijatele ketaste renti ja koolitust. Osalustasud ei kuulu osaleja loobumise korral tagastamisele kui võistlus toimub plaanipäraselt. Võistkonna registreerimisel kinnitab esindaja, et on juhendiga tutvunud ja tingimustega nõustunud.

Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi mõningate eranditega, mida tutvustatakse täpsemalt võistluste alguses kohapeal.

Soovitame tutvuda eelnevalt etiketiga.

Võimalus on anda ka oma panus Nordic Open 2022 raames võistlustel osalemiseta ja kõik 100% läheb edasi heategevusfondile Aitan Lapsi. Registreerimisel teha vastav märge, et panus ilma võistlustel osalemiseta!

In English

Charity disc golf competition NORDIC OPEN 2021

Event on facebook

Time and place: 13.08.2022, Nordic Houses Kiiu Discgolf Park

Participation fee: 25€ (per participant)

The competition is charitable, and we donate the entire participation fee to the charity campaign Aitan Lapsi.

Registration: Fill out the registration form latest Monday, 08.08

Organizers: Nordic Houses and NECC

Tournament Director (TD): Kristjan Jägel (PDGA #56619)

Timeframe

15.00 – 15.45 Disc golf ABC e. mini-training (optional and pre-registered)

15.45 – 16.00 Gathering and registration, the announcement of teams

16.15 – 17.45 Competition (10 baskets)

17.45 – 18.15 Putting competitions for men and women

18.15 – 19.15 Snacks and award ceremony

All participants registered for the competition will be drawn into 3-member teams and the teams will play on course with 10 baskets.

The competition is team-based and takes place with a shotgun start (all groups go to the course at the same time). Each team is pre-assigned to a group and a track (2 teams per track) from which to start. A total of 20 teams (60 players) can participate.

The “best throw” is a format where all team members throw their discs, whereafter they choose the next throw between the tossed discs and toss again. When one of the players gets a disc in the basket, the trail is traversed. Team members cannot be changed during the competition, and the team must have three members throughout the competition.

Results: The record is kept by the team. The team with the lowest number of throws on the track is the winner. In case of a tie for the top three teams, the ranking will be based on the “Closest to the basket” chosen by the organizer.

Registration takes place by filnnig out the registration form. When registering, it is necessary to state the name of the competitor and the organization’s name. The results of the competition are marked by the team captain on the SCORECARD.

The participation fee per competitor is 25 €. The competition is charitable, and we donate the entire participation fee to the charity campaign Aitan Lapsi.

After registration, we will issue an invoice for the participation fee. The participation fee includes snacks, disc rental, and training for those who wish. The participation fees are not refundable in case of a participant’s cancellation if the competition takes place as planned. Upon registering the team, the representative confirms that he/she has read the instructions and agrees to the conditions.

The members of the three best teams will be awarded individually.

It is played according to the rules of PDGA (Professional Disc Golf Association) with some exceptions, which we will introduce in more detail at the beginning of the competition on the spot.

It is possible to donate 100% of the partipacion fee to charity Aitan Lapsi without partisipating in Nordic Open 2022. In this case it is possible to mark in registration form to contribute without participation.